KOCASİNAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ZEMİN İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 İNŞ.018 15X20X70 RENKLİ BORDÜR DÖŞENMESİ metre 2.000
2 İNŞ.024 BORDÜR SÖKÜM VE YAPIM İŞÇİLİĞİ metre 1.000
3 İNŞ.026 RENKLİ YERİNDE DÖKME TARTAN ZEMİN YAPILMASI (8 MM SBR + 7 MM EPDM) metrekare 5.000
4 ÖZEL-1 RENKLİ YERİNDE DÖKME TARTAN ZEMİN TAMİRİ VE KISMİ YENİLEME İŞİ ( 8MM SBR+7MM EPDM) metrekare 500
5 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) metreküp 500
6 Y.15.140/04-A Mıcır temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 500
7 Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 750
8 Y.23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) ton 15,05

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)