İdari Şartname 100MB'ın üstünde Olduğundan Kurum Adresinden Temin Edilmesi Gerekmektedir.